Brandhunden Sniffer’s Zola

Zola är utbildad och certifierad brandhund hos polisen, hon jobbar i Region Syd tillsammans med mig. I stora drag kan man säga att vårt arbetsområde sträcker sig från Västervik i norr till Ystad i söder. I regionen är vi två stycken brandhundekipage, jag och Zola samt Ulrika och Extra.

Zola tillbringade sina första 18 månader hos Andrea och Pierre som fostrade, utvecklade och lade en väldigt, väldigt god grund till det som skulle bli ett alldeles utmärkt tjänstehundsämne. När Zola var testmogen L-testades hon med mycket gott resultat. Både Andrea och Pierre hade vuxna hundar i full drift varför de beslöt att överlåta henne till någon annan. Jag letade just då ny tjänstehund och fick förtroendet att ta över henne vilket jag är väldigt tacksam för.

Själv heter jag Mats och har jobbat som hundförare hos polisen i ca 25 år. Jag har haft ett antal patrullhundar, någon med tilläggsutbildning för narkotika och är också utbildad instruktör och provledare. Under några år hade jag en tjänst där jag snarare var administratör än instruktör men när polisen omorganiserade 2015 sökte jag en ny tjänst och utbildade både mig och en ny hund till brandsökverksamheten och på den vägen är det.

Om brandhundar

En brandhund utbildas att söka efter brandfarliga vätskor för att som ett hjälpmedel till teknikerna kunna identifiera var man på en brandplats skall ta så kallade brandprov. I en del fall handlar det också om att försöka utesluta att sådana vätskor kommit till användning. Att utreda en brand är ofta ett avancerat pussel och en stor del av svårigheten är naturligtvis att många spår helt enkelt försvinner i brandförloppet. Det är också en mängd ”naturliga” brandorsaker som man måste ta hänsyn till, glömda stearinljus, tokiga eldragningar, åska mm är i en del fall orsak till bränder. Hunden är ett ovärderligt hjälpmedel i brandutredningarna. Hunden sparar mycket tid, pengar och ökar träffsäkerheten i den tekniska utredningen.

Brandhundarna måste vara preparatkänsliga/säkra, ha en mycket stor arbetslust, vara samarbetsorienterade men samtidigt självständiga, extremt miljöstarka och ha en tydlig och uthållig markering när något hittats, allt detta är Zola begåvad med. Just miljöbitarna är mycket viktiga då arbetsmiljön i många fall är synnerligen belastande för hundarna med krav på att ekipaget som helhet kan bedöma och hantera riskfyllt underlag, rasrisker, vassa och trasiga föremål, höjder mm mm. De måste också ha förmåga att arbeta med andra personer omkring sig såsom tekniker och utredare.

Att Zola dessutom är en fantastik personlighet och en underbar familjehund kompletterar bara bilden av ett härligt hundliv!